CV

KORDIAN MICHALAK


doświadczenie w pracy

 • 1989 – Studencka Rozgłośnia „Radiosygnały”
  • prezenter radiowy, dziennikarz

  1991 – 1994 – Zespół Szkół Zawodowych w Opolu

  • nauczyciel języka polskiego

  luty 1994 –  maj 1994 – Radio Opole

  • prezenter radiowy
  • współpraca z agencją reklamową Radia Opole (copywriter)

  maj 1994 – październik 1996  – Radio Pro Kolor, Opole

  • prezenter radiowy, dziennikarz
  • prezenter telewizji Kolor Sat („KM-TV”)
  • współpraca z agencją reklamową Radia Pro Kolor (copywriter)

  1994 – 1995 – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Centrum Kultury”

  • rzecznik prasowy

  1995 – współpraca z czasopismem kulturalnym wydawanym przez

  Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

  • redagowanie działu związanego z kulturą i literaturą

  listopad 1995 –  październik 1999 – Radio O’le Opole

  • prezenter radiowy, dziennikarz
  • współpraca z agencją reklamową Radia O’le (copywriter)

  listopad 1999 – sierpień 2000 – Radio Pro Kolor, Opole

  • prezenter radiowy, dziennikarz

  sierpień 2000 – lipiec 2003 – Radio Fama (przekształcone w Radio ESKA Opole)

  • prezenter radiowy, dziennikarz

  2001 – dwutygodnik „Plejada społeczno – gospodarcza”

  • dziennikarz (dział kulturalny)

  wrzesień 2003 – kwiecień 2005 – Radio „Planeta” Opole

  • dziennikarz, prezenter

  lipiec 2005 – wrzesień 2007 – TVP S.A., oddział opolski

  • dziennikarz, prezenter, autor programów telewizyjnych

  wrzesień 2007 – grudzień 2007 – Radio Opole

  • prezenter radiowy, dziennikarz

  styczeń 2008 – grudzień 2012 – Opolski Urząd Wojewódzki

  • rzecznik prasowy wojewody opolskiego, asystent

  styczeń 2013 – luty 2013 – Radio Nysa FM

  • dyrektor kreatywny

  luty 2013 – marzec 2022 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

  • bibliotekarz, specjalista ds. promocji, opiekun galerii

  ***od kwietnia 2022 – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

  Departament Funduszy Europejskich

  • podinspektor w Referacie Promocji RPO

zainteresowania

Kultura, teatr, media, literatura, muzyka, film, oświata, public relations,
problematyka polityczna i społeczna regionu, w kraju i na świecie,
pływanie, jazda na rowerze, Internet


inne umiejętności i osiągnięcia

 • Ukończenie kursów dotyczących: zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych,
  public relations oraz kontaktów z mediami;
 • ukończenie kursu na członków Rad Nadzorczych;
 • organizacja i prowadzenie imprez masowych oraz konferencji prasowych;
 • publikacja własnej twórczości literackiej;
 • miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli

wykształcenie

 • 1985 – Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie
  ukończenie szkoły średniej, profil mat.-fiz.
 • 1991 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
  ukończenie studiów na kierunku filologia polska (absolutorium)

języki

 • Język angielski – niezła znajomość w mowie i piśmie
 • Język rosyjski – podstawowa znajomość
 • Język francuski – podstawowa znajomość