*** (środek na wymazywanie)

środek na wymazywanie
z życia
potrzebny na wczoraj

bo znów
bo za szybko
bo po co

znajoma powtarzalność spraw
nowy kalendarz znaczy
choć nowych znaczeń ani na jedną
kartkę

a teraz?
zdarzyć się może wszystko
nic się zdarzyć nie musi

tylko
co z tym nadmiarem
i tą czułością
której ponoć trzeba się wstydzić