Właśnie

najszybciej starzeją się
wyobrażenia
i dobre intencje

dobro rozproszone
wcale nie wraca
w popiół gęstnieje i okrywa szczelniej

czasem tylko
bunt
okiem łypnie
wzrok z niesmakiem odwróci
bo odwrócić
co spopielone
nie sposób

sposoby
osoby
próby
drogi
codzienne kalejdoskopuum mobile

no cóż
z daleka
najszybciej dochodzi się
do wniosku
najwolniej
do siebie