Ten wieczór

ten wieczór
kiedy w żyłach
kofeina z nikotyną
walczą o palmę pierwszeństwa
a zawroty głowy przypominają
że być może tylko jej
nie straciłem bez reszty

ten wieczór
kiedy ściany zimne
jak zapamiętane słowa
skraplają urywany oddech

ten wieczór
kiedy twoja nieobecność
powoli
nieuchronnie
staje się punktem odniesienia
do wszystkiego