Podróż

weekendowe pociągi miłości
pełne pielgrzymów
zawsze są pośpieszne

smutni pasażerowie
uśmiechają się niepewnie
i przymierzają gesty
znane od lat

weekendowe pociągi miłości
starają się dogonić
stracony czas

tętno jak tętent
i tęsknota
nadają rytm wyprawom
w nieznane

weekendowe pociągi pełne nadziei
że tym razem dotrą
do właściwej stacji

choć szanse osiągnięcia celu
są równe
ryzyku jego osiągnięcia

weekendowe pociągi miłości
wciąż takie same
za opóźnienia
nikt
nie przeprasza